Antibioticaresistentie in verpleeghuizen (ABR)

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. De WHO roept ieder land op om ABR te bestrijden. Nederland doet het gelukkig relatief goed. Maar om ervoor te zorgen dat antibioticaresistentie in ons land beperkt blijft, vraagt bestrijding ook hier aandacht. In januari 2016 startte de overheid een nationale campagne om het gebruik van antibiotica te verminderen. In navolging op deze publiekscampagne voeren wij, in opdracht van het ministerie van VWS, het project 'Aanpak ABR in verpleeghuizen' uit. Infectiepreventie en hygiënisch handelen staan hierin centraal.

Antibioticaresistentie: een groeiend probleem

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Marjolein van Vliet, projectleider van 'Aanpak ABR in verpleeghuizen': ‘Deze heftige bacteriën kunnen vooral een bedreiging zijn voor kwetsbare mensen, maar ook gezonde mensen kunnen er heel ziek van worden. En de behandelingsmogelijkheden zijn zeer beperkt. Vooral in verpleeghuizen, met heel kwetsbare mensen bij elkaar, moeten we infecties zien te voorkomen. Daarom is het echt belangrijk er nu iets aan te doen’.

Project ‘Aanpak ABR in verpleeghuizen’

Zorgprofessionals, management en bestuurders van verpleeghuizen kunnen eigen kennis aanvullen met kennis en ondersteuning vanuit ActiZ, V&VN, Verenso, VHIG, Vilans, RIVM en regionale zorgnetwerken. Via het programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen' en de website www.resistentiepreventie.nl stellen partijen samen betrouwbare en getoetste kennis en ondersteuning beschikbaar aan verpleeghuizen. Stannie Driessen, adviseur Vilans: 'Deze partijen hebben heel veel inhoudsdeskundigheid en een belangrijke achterban, terwijl wij sterk zijn in implementeren van (gedrags)verandering in verpleeghuizen. Zo versterken we elkaar met als gezamenlijk doel: het voorkomen van antibioticaresistentie in verpleeghuizen en in Nederland.’

De samenwerkende partijen ondersteunen verpleeghuizen met:

  • het beter toepassen van kennis over hygiënisch werken en infectiepreventie
  • samen met andere verpleeghuizen werken aan duurzaam veranderen van gedrag bij teams van verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en alle andere zorgprofessionals
  • een scholings- en trainingsaanbod
  • meten of en waar resistente bacteriën aanwezig zijn via regionale zorgnetwerken en het RIVM
  • samenwerken en informatie uitwisselen binnen de regionale zorgnetwerken
  • het nemen van de juiste maatregelen als er sprake is van een uitbraak door infecties of aanwezigheid van BRMO bij bewoners en/of zorgverleners.

Meedoen

Wilt u weten hoe u met uw verpleeghuis kunt werken aan een duurzame verbetering van hygiënisch
handelen en infectiepreventie? Vraag een vrijblijvend gesprek aan en wij bekijken samen met u de mogelijkheden om aan de slag te gaan!

Doe mee

Liever eerst zelf aan de slag? Bestel de gratis ‘ABR handreiking’ of ga aan de slag met één van de 19 online tools op www.resistentiepreventie.nl/tools.

Meer weten

Meer informatie? Neem contact op met:

JohanSenior adviseur
Johan
Vesseur
Senior adviseur j.vesseur@vilans.nl 06 31 93 49 40
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl