Naar hoofdinhoud Naar footer

Toolbox Health Impact Bond

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Het komen tot een Health Impact Bond (HIB) kent veel verschillende aspecten, betrokkenen en belangen. Aan de hand van ervaringen met het valpreventieprogramma Stevig Staan in Noord-Limburg geeft deze toolbox bouwstenen, stappen, tips en perspectieven om tot zo’n Health Impact Bond te komen.

Hieronder beschrijven wij eerst het valpreventieprogramma en wat een Health Impact Bond is. Je kunt natuurlijk ook direct met de toolbox aan de slag via het menu aan linkerkant van deze pagina.

Valpreventie

Het aantal mensen dat door een ongelukkige val om het leven komt is de afgelopen jaren gestegen. Het volgen van valpreventiecursussen is een bewezen effectieve manier om dit aantal te verminderen. Daarom is eind 2022 het valpreventieprogramma Stevig Staan voor ouderen in zeven Noord-Limburgse gemeenten van start gegaan. Stevig Staan screent gedurende vijf jaar 7000 ouderen uit de regio op valrisico en mobiliteit. Vervolgens ontvangen 2500 70-plussers met een verhoogd valrisico een gericht beweegaanbod en ondersteuning op maat. Dit resulteert in minder valincidenten, opnames bij de spoedeisende hulp, verbetering in balans en spierkracht en minder afhankelijkheid van thuiszorg.

Stevig Staan

Stevig Staan is een samenwerking tussen de Noord-Limburgse gemeenten Venlo, Horst aan de Maas, Beesel, Peel en Maas, Bergen, Gennep en Venray, De Zorggroep, CZ, VGZ Zorgkantoor, Coöperatie VGZ en de fysiopraktijken van FysunieQ. Het programma is mede ontwikkeld door Vilans en VeiligheidNL en wordt gefinancierd via een Health Impact Bond. Social Finance NL is betrokken als intermediair.

Bekijk introductiefilmpje Health Impact Bond valpreventie

YouTube video thumbnail

Health Impact Bond

Een Health Impact Bond lost het knelpunt van het meerjarig financieren van een preventie-interventie op. Een Health Impact Bond is een financieringsinstrument waarbij (maatschappelijke) investeerders het kapitaal verschaffen voor een interventie. In deze impact-bond investeren BNP Paribas, Rabobank, Bridges en daarnaast ook particulieren via Oneplanetcrowd in een programma voor ouderen gericht op valpreventie. In de Health Impact Bond Stevig Staan wordt het aantal valincidenten bij de deelnemende ouderen gedurende twee jaar gemeten. Wanneer de resultaten van de interventie positief zijn, zorgt dat voor besparingen bij zorgverzekeraars, zorgkantoren (verpleeghuiszorg) en gemeenten (thuiszorg). Deze baten zijn gezamenlijk een stuk groter dan de kosten van de interventie zelf, waardoor een maatschappelijk positieve businesscase ontstaat. De zeven deelnemende gemeenten in Noord-Limburg, zorgverzekeraars VGZ en CZ en het VGZ Zorgkantoor zijn bereid om deze baten grotendeels uit te betalen aan de investeerders. 

Aanpak valpreventie Stevig Staan

De aanpak valpreventie wordt uitgevoerd onder leiding van De Zorggroep. Gezamenlijk met lokale fysiotherapeuten, zorgprofessionals en sociaal werkers worden ouderen gerekruteerd en hun een valpreventief beweegaanbod aangeboden. De aanpak van het programma bestaat uit de volgende stappen:

  • Toeleiding: 1) werven van ouderen door 'vitaliteitsbijeenkomsten', waar ouderen bij een kopje koffie voorlichting krijgen en tests kunnen doen om hun valrisico in kaart te brengen, 2) zorgprofessionals in de wijk attenderen mensen op vitaliteitsbijeenkomsten en 3) een uitgebreide communicatiecampagne.
  • Screening: per jaar worden ongeveer 1480 ouderen door fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals gescreend op hun valrisico en kwetsbaarheid.
  • Interventie: de ouderen met een verhoogd valrisico wordt geadviseerd om deel te nemen aan één van de twee interventies: Vallen Verleden Tijd of In Balans. Deze interventies worden uitgevoerd door gekwalificeerde fysiotherapeuten en beweegdocenten.

Zie ook Stevig Staan Noord-Limburg: regionale aanpak, lokale invulling | VeiligheidNL

De regionaal coördinator is het aanspreekpunt voor betrokkenen, begeleidt de lokale coördinatoren in de zeven gemeenten en stuurt waar nodig bij om voortgang en effecten te bereiken.

Een lokale coördinator in een gemeente verzorgt de organisatie en afstemming met beleid en communicatie binnen de eigen gemeente. De lokale coördinator bewaakt dat er vitaliteitsbijeenkomsten worden georganiseerd en dat er screenings en valpreventieve beweeginterventies worden ingepland. Daarnaast houdt de lokale coördinator alle partijen in de gemeente op de hoogte en bespreekt hoe de regionale aanpak naar de lokale situatie vertaald kan worden.

Meer informatie

Meer lezen