Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgverzekeraar

Vanuit een gezamenlijk regio-overleg over samenwerking tussen het zorg – en sociaal domein in Noord-Limburg kwam deze vraag op het pad van Coöperatie VGZ. Bij zorgverzekeraar Coöperatie VGZ was men vanaf het begin enthousiast om deel te nemen aan de HIB valpreventie, zo vertelt Nils van Herpen, innovatiemanager Zorg bij Coöperatie VGZ.

‘Het onderwerp valpreventie past goed in onze regionale samenwerkingsagenda. Als verzekeraar werken we graag mee om preventie te organiseren, zeker als daar een goede businesscase onder ligt die laat zien dat de burger in dit geval minder kans op vallen heeft en dat er daardoor minder zorgvraag en uiteindelijk ook minder zorgkosten zijn. Inmiddels wordt de valpreventie-interventie uitgevoerd en kan de zorgverzekeraar een stapje terugzetten, maar het opstarten kost veel tijd en de zorgverzekeraar speelt hierbij een belangrijke rol. 

Dubbelfunctie 

De zorgverzekeraar is samen met de gemeenten uitbetaler. Dat betekent dat de besparing die is berekend in de businesscase via de zorgverzekeraars, zorgkantoor en de gemeenten uitbetaald wordt aan de investeerders. Er moest goed onderzocht worden of deze valpreventie-interventie daadwerkelijk werkt voor de burgers en of het zorgkosten bespaart. Hierbij werd naar veel verschillende variabelen gekeken. Zorginkoper Integrale Zorg Jan Thijssen licht toe: ‘We hebben veel tijd nodig gehad om de info in de businesscase af te stemmen met de verschillende afdelingen binnen VGZ. Zo zijn we nagegaan wat mogelijke impact van dit project is op bestaande afspraken met zorgaanbieders in de regio. 

We hebben de afdeling Vermogensbeheer en Treasury gevraagd of het potentiële rendement voor de investeerders in de businesscase past bij de risico’s en marktconform is. De fiscalisten van VGZ hebben input gegeven voor de btw-vraagstukken. Juridische zaken heeft geadviseerd over de inhoud van de contracten. Veel mensen hebben meegekeken op het voorstel. Van al deze interne afdelingen hadden we informatie en een ‘Go’ nodig om verder te gaan met de HIB. Uiteindelijk hebben we het totale plaatje intern voorgelegd voor besluitvorming. De collega’s die we spraken hebben we steeds eerst uitgelegd wat een HIB is en hoe het werkt. Hier moesten we concluderen: een korte uitleg is niet voldoende. Deze afdelingen hebben detailinformatie over de HIB nodig om goed mee te kunnen denken en besluiten te kunnen nemen. Het kostte de nodige tijd om iedereen hierin mee te nemen.’

Even kort de Health Impact Bond uitleggen werkt niet

Vertrouwen zorgt voor efficiënter doorlopen van het traject 

‘Daarnaast hebben we bij de NZA de Beleidsregel ​innovatie voor kleinschalige experimenten​  aangevraagd, zodat ook vanuit de Wlz bijgedragen kan worden. Als grootste zorgverzekeraar in deze regio hebben we de andere zorgverzekeraars op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de HIB. We hebben de andere grote zorgverzekeraar (CZ) actief aangehaakt en zij zijn meegegaan als uitbetaler. Het is fijn als er vertrouwen is tussen zorgverzekeraars over de stappen die worden gezet in de voorbereiding zodat niet iedere verzekeraar het hele interne traject met dezelfde intensiteit hoeft te doorlopen. Op andere plekken werkt het dan weer andersom’, aldus Nils. 

Geleerde lessen 

Nils geeft aan dat er uit de deelname aan de HIB ook bepaalde aandachtspunten naar voren kwamen, bijvoorbeeld over het aantal partijen dat nodig is: ‘Wat we geleerd hebben is dat voor private investeerders er schaalgrootte nodig is om de aanpak interessant te maken om te investeren. Ook voor andere deelnemende partijen is voldoende schaalgrootte nodig. Werken op regionale schaal is uiteindelijk gewenst om tot een robuuste aanpak te komen. Verschil is dat we nu, om de doelstellingen te kunnen halen, continu een groot aantal deelnemers nodig hebben. Hiermee krijgen we snel betrouwbare data over de reductie in het aantal valincidenten. En we leren wat goed gaat en wat beter kan. Dat maakt dat we nu gelijktijdig aan de slag zijn in zeven gemeenten.’  

We zien dat we van alle partijen in de kerngroep hun specifieke kennis nodig hebben om de HIB valpreventie vorm te geven. Iedere deelnemer heeft een puzzelstukje met kennis.

Multidisciplinair team is een vereiste voor opzetten HIB 

Over de samenstelling van het team voor het opzetten van de HIB Stevig Staan hebben we een aantal inzichten opgedaan. ‘We hebben in de kerngroep mensen die warmlopen voor valpreventie. Naast deze kennis van valpreventie hebben we ook mensen met kennis van wet- en regelgeving, juridische zaken, financiering in de zorg en mensen met kennis van het opzetten van een monitor en registratiesysteem nodig. Het financiële HIB-construct opzetten vergt andere kennis dan de kennis die je nodig hebt om de valpreventie interventie te starten’, aldus Nils.

Een dergelijke samenwerking waarbij veel verschillende partijen betrokken zijn vraagt wel om het maken van goede afspraken, geeft Jan aan. ‘Het opstellen van de contracten voor de HIB vergt co-creatie. De investeerders, uitbetalers en uitvoerder hebben elk hun eigen voorwaarden nodig in de contracten. Door samen de inhoud van de contracten te bepalen, leer je wat voor welke partij belangrijk is om op te nemen in de contracten. Het valpreventievraagstuk kan niet binnen één financieringsdomein worden opgelost. Het werkt goed dat Coöperatie VGZ een regioteam heeft waarbij de regiomanager, inkopers van de Wlz en Zvw en zorginnovatie samenwerken om dit soort domeinoverstijgende projecten tot een succes te maken.’