Naar hoofdinhoud Naar footer

Bouwstenen

De bouwstenen geven aan hoe je een Health Impact Bond ‘bouwt’. Wat moet je regelen om tot zo’n bond te komen? Iedere bouwsteen beschrijft de te nemen stappen en je vindt er tips en meer informatie.  

De zes bouwstenen zijn: 

  • Verkennen maatschappelijke businesscase 
  • Investeerders zoeken en opstellen contract 
  • Tekenen van contract 
  • Voorbereiden aanpak valpreventie 
  • Uitvoeren aanpak valpreventie 
  • Uitvoeren Health Impact Bond