Naar hoofdinhoud Naar footer

Fundament

Aan het starten van een HIB gaat een aantal voorbereidingen vooraf. Hieronder zijn de voorbereidingen aan de hand van 4 pijlers beschreven. Eerst is er genoemd wat georganiseerd moet worden en daarna een voorbeeld hoe het bij Stevig Staan is opgepakt.

Samenwerking

Algemeen organiseren

 • Zoek partners voor uitvoering van de interventie en verwijzing naar interventie.
 • Start de samenwerking rondom een HIB alleen als je zeker weet dat je het niet alleen kan.
 • Maak met elkaar helder wat ieder zijn inbreng qua kennis en middelen kan zijn en wat maakt dat de samenwerking voor partner belangrijk is.
 • Maak inzichtelijk welke knelpunten de verschillende partners hebben en hoe de interventie bijdraagt aan het oplossen van hun knelpunten.

Specifiek Stevig Staan

 • Door fysieke bijeenkomsten hebben we geïnvesteerd in elkaar leren kennen. We leerden elkaars taal spreken, bouwden een band op en leerden wie welke kennis en expertise heeft.
 • We leerden over elkaars financiering en wet- en regelgeving, waardoor we snapten waarom een partner wel of niet een activiteit kan uitvoeren.
 • Dit leidde tot vertrouwen wat nodig was omdat we afhankelijk zijn van elkaars specialistische expertise voor het opzetten van de HIB.

Maatschappelijke opgave

Algemeen organiseren

 • De partners bepalen samen wat de gezamenlijke maatschappelijke opgave is. En bespreken wat het de burger brengt.
 • Zij stemmen af welk resultaat zij willen bereiken. 

Specifiek Stevig Staan

 • De opgave in Noord-Limburg is om een aanpak valpreventie op te zetten waarbij 2500 70-plussers deelnemen aan een valpreventiecursus.
 • Het resultaat is minder valincidenten onder 70- plussers in Noord- Limburg: tot 2027 3900 valincidenten voorkomen.

Inhoudelijke drive

Algemeen organiseren

 • De partners bepalen samen de betreffende interventie om de maatschappelijke opgave op te pakken.
 • Alle partners hebben overeenstemming over de inhoudelijke interventie en de doelgroep.

Specifiek Stevig Staan

 • Overeenstemming over de aanpak valpreventie en cursussen: ‘Vallen Verleden Tijd’ en ‘In Balans’.
 • Valpreventie uitvoeren voor burgers vanaf 70 jaar. 

Businesscase

Algemeen organiseren

 • Stel samen met input uit de andere 3 pijlers een businesscase op waarbij een financiële waarde aan de maatschappelijke impact van een interventie wordt gehangen. Samen leidt dit tot een positieve maatschappelijke businesscase.
 • In een businesscase staan bijvoorbeeld rendementsberekeningen, afrekenindicatoren, cashflow-overzicht, uitgaven van uitvoer van programma, wijze van uitkomstbetaling etc.
 • Zorg voor akkoord van de uitbetalers om de baten uit te betalen.
 • Zorg voor akkoord van investeerders met het risico en rendement dat aan hun investering verbonden is.

Specifiek Stevig Staan

 • De aanpak Stevig Staan leidt tot minder letsel door een val. Dit zorgt voor minder druk op de SEH en op andere (mantel)zorg. Hierdoor zijn er minder zorgkosten. Ook draagt de aanpak bij aan de kwaliteit van leven en om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen.  De businesscase werkt alleen bij voldoende deelnemers aan valpreventie. In ons geval deelnemers uit 7 gemeenten omdat de Noord-Limburgse gemeenten afzonderlijk te klein zijn voor voldoende deelnemers.