Naar hoofdinhoud Naar footer

Initiatiefnemer

Cécile Peeters, beleidsadviseur (Positieve) Gezondheid te Venlo, vertelt hoe zij gestart is met het opzetten van valpreventie in de gemeente Horst aan de Maas. Cécile merkte dat iedereen enthousiast is over valpreventie voor ouderen: ‘Zeker toen we onderbouwd hebben dat het veel valincidenten kan voorkomen’ Er waren echter geen partijen die de valpreventie-interventie wilden financieren. Toen Cécile las dat VeiligheidNL en Vilans op zoek waren naar een regio om valpreventie te bekostigen vanuit een HIB, heeft zij in 2017 contact opgenomen. En zo is de HIB Stevig Staan gestart.

Al snel bleek dat voor het opzetten van een HIB een grotere schaal nodig is dan één gemeente. Het leek zinnig om aan te sluiten bij een bestuurlijke structuur die al bestond in de regio. De bestuurlijke samenwerkingstafel Noord-Limburg was hiervoor het juiste gremium. In deze samenwerkingstafel is preventie een thema en zitten alle zeven gemeenten van Noord-Limburg en VGZ bij elkaar.

 Draagvlak op meerdere niveaus 

Eerst heeft Cécile de ambtenaren gezondheid uit de omliggende gemeenten verteld over valpreventie en de financiering via een HIB. Daarna kwam het onderwerp op de bestuurlijke samenwerkingstafel en kregen de ambtenaren gezondheid de opdracht om valpreventie vanuit de zeven Noord-Limburgse gemeenten te organiseren. Al met al kostte het een half jaar om de bestuurlijke opdracht te krijgen. Het werkte goed om één kartrekker te hebben vanuit de gemeenten. Cécile was trekker en pakte de acties die nodig waren op. De kartrekker maakt een inhoudelijke notitie en de ambtenaren van de andere gemeenten konden deze benutten in hun gemeente.

Het bleek slimmer om één kartrekker te hebben

 Mijlpalen 

De eerste mijlpaal in het project was de intentieverklaring die alle deelnemende partijen hebben getekend. ‘Alleen met een goede planning krijg je dit binnen een korte tijd voor elkaar’, geeft Cécile aan. 

De tweede mijlpaal was het convenant voor de HIB. ‘Je hebt kennis van valpreventie en kennis van een HIB nodig om tot een goed convenant te komen. We merkten dat de partners verschillende risico’s verwachten met de HIB. We hebben meerdere gesprekken nodig gehad om te snappen wie welk risico loopt, welke gevolgen dat heeft en hoe we dat in het convenant konden verwerken. Doordat de HIB een nieuwe methode van financieren is, was onze juridische afdeling hier niet bekend mee. We hebben hiervoor kennis van een advocatenkantoor nodig gehad om tot een juiste inhoud in het convenant te komen. Onze tip is om ruim de tijd te nemen om met elkaar het gesprek te voeren om tot een gedragen convenant te komen’, aldus Cécile. 

In ons kernteam zitten mensen die allen een enorme inhoudelijke drive hebben om valpreventie goed in te richten.

 Succesfactoren 

Een aantal factoren hebben dit project tot een succes gemaakt. Cécile deelt haar tips: 

  • Zorg vanaf het begin voor een goede regionale coördinator. Bij het opzetten van valpreventie met meerdere gemeenten en het opzetten van een HIB komt veel werk kijken. Dat betekent dat deze coördinator echt de tijd moet krijgen om dit werk te doen.
  • Ook als trekker vanuit de gemeente heb je ruim de tijd nodig om dit goed op te pakken. Je doet het niet even zo naast je andere werkzaamheden.
  • Organiseer een kernteam waarbij de leden werken vanuit hun inhoudelijke drive voor valpreventie en een drive hebben om het samen te doen, waarbij iedere deelnemer haar stukje van de puzzel inbrengt.