Naar hoofdinhoud Naar footer

Fysiotherapie

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Fysiotherapeut Emiel Thissen vertelt over de betrokkenheid van FysunieQ bij de HIB: ‘Vanuit FysunieQ, het samenwerkingsverband van eerstelijns fysiotherapeuten in Noord-Limburg, zijn we vanaf een vroeg stadium betrokken bij de start van het valpreventieprogramma in Noord-Limburg en het opzetten van de HIB.

Vanuit de fysiotherapeuten wilden we graag snel praktisch aan de slag met het valpreventieprogramma. Het opzetten van een HIB als financieel construct heeft de start van de valpreventie flink vertraagd. Doordat de het financiële construct veel aandacht vergt en dit minder van belang is voor de fysiotherapeuten, hebben wij een tijdje afstand genomen. Een nadeel hiervan is dat we ook niet altijd goed op de hoogte waren van wat er speelde. 

We hadden echt een lange adem en aandachtspanne nodig om op de start van de HIB te wachten en aan de slag te kunnen met de uitvoering van het programma.’ Van mijn collega fysiotherapeuten krijg ik enthousiaste reacties over de valpreventie-aanpak. ‘Het is leuk om te zien hoe de deelnemers van elkaar leren, elkaar weten te motiveren en het gezellig hebben met elkaar. Ieder heeft een persoonlijke reden om mee te doen en haalt zijn eigen aandachtspunten uit de lessen. In een groep oefenen is tenslotte toch altijd leuker dan alleen! Nu we gestart zijn zien we resultaat van onze lange adem.’

Kennis over regionale valpreventie is nodig om interventie goed in te richten

Betrek ons tijdig 

Emiel geeft aan dat fysiotherapeuten veel waardevolle kennis hebben over valpreventie: ‘We kunnen met onze kennis en ervaring in de regio goed meedenken over wat haalbaar is voor deze interventie. Door ons op tijd te betrekken, kunnen we dit soort informatie meenemen in het inrichten van de valpreventie.’  

 Praktische organisatie fysiotherapeuten

Emiel geeft aan dat het voor het slagen van een project als Stevig Staan belangrijk is dat fysiotherapeuten goed samenwerken met elkaar en met de gemeente. ‘Vanuit FysunieQ waren we aangesloten bij de kerngroep Valpreventie, en deelden wij dit met onze achterban. Per gemeente gaan de lokale fysiotherapeuten de valpreventie uitvoeren. Een goede samenwerking tussen de gemeente en de betreffende fysiotherapeuten is belangrijk. We merken in de praktijk dat de cultuur van de gemeente en fysiotherapeuten soms van elkaar verschilt. Investeren in elkaar leren kennen door fysieke ontmoetingen is belangrijk hierin.’

Het is een duivels dilemma: wanneer moet je ons wel aanhaken zodat wij op het juiste moment informatie kunnen geven en geen last hebben van alle overleggen over het financiële construct.

 De fysiotherapeuten moeten één of twee cursussen volgen om de valpreventie-interventie uit te voeren, maar Emiel geeft aan dat dit niet makkelijk geregeld was. ‘Meerdere keren waren er cursussen gepland voor de fysiotherapeuten, maar dan was het financiële construct niet rond en was het nog niet nodig om de cursus te volgen. Toen de HIB rond was, bleken de reguliere valpreventiecursussen voor fysiotherapeuten vol te zijn. Gelukkig kon VeiligheidNL voor de regio Noord-Limburg extra cursussen inplannen, zodat alle fysiotherapeuten op tijd opgeleid waren. In de uitvoering van de valpreventie merken we dat we als fysiotherapeuten veel tijd investeren in het organiseren van de valpreventiebijeenkomsten. We merken dat dit door de krapte op de arbeidsmarkt knelt met onze andere werkzaamheden.’ 

Tijdig de financiële kant regelen 

Emiel geeft aan dat de fysiotherapeuten de volgende keer eerder meekijken bij het opstellen van de businesscase. In het begin was onze tijdsinvestering niet goed in balans met het bedrag dat we ervoor krijgen. Dit is later in de uitvoering recht getrokken. En we declareren onze kosten aan De Zorggroep, die onder andere de kassiersfunctie voor de HIB Stevig Staan heeft. Dit is geen partij waaraan wij regulier declareren, waardoor wij een nieuw declaratieproces hebben moeten inrichten.