Naar hoofdinhoud Naar footer

Uitvoerders

Gepubliceerd op: 18-03-2024

De uitvoerders, gemeenten en fysiotherapeuten, die we spraken, gaven aan dat zij ook vóór Stevig Staan al bezig waren met valpreventie. ‘Toen we 7 jaar geleden startten met valpreventie was er geen geld beschikbaar om deze trainingen gratis aan inwoners aan te bieden. Toen zijn we begonnen met het opzetten van een HIB. Dit duurde echter vrij lang, waardoor VWS inmiddels ook tot het inzicht was gekomen dat in Nederland ingezet moet worden op preventie. Inmiddels is er een specifieke uitkering (SPUK) voor gemeenten vrijgekomen om te werken aan een gezonde generatie in 2040.

Botsende belangen 

Zoals beschreven in het interview met de regionale coördinator, ervaren leden van de verschillende organisaties dat er botsende belangen zijn in een HIB. Dit geldt ook voor de uitvoerende partijen: ‘De gemeente en fysiotherapiepraktijk willen graag zo snel mogelijk starten en gaandeweg leren en aanpassen waar dat nodig is. Dat kan echter niet als je werkt met investeerders voor wie het belangrijk is om alle risico’s, randvoorwaarden en criteria van tevoren in detail juridisch vast te leggen. Wat logischerwijs hun goed recht is. 

Een belangrijke geleerde les om hiermee om te gaan is dat je meer kan investeren in elkaar ontmoeten, leren kennen en begrijpen. Zeker in het geval van een HIB, waar de financiële wereld, zorgwereld en gemeentelijke wereld bij elkaar dienen te komen, is het belangrijk om elkaars belangen goed te begrijpen. In relaties investeren loont echt op de lange termijn!’ 

Zorg dat je elkaars belangen begrijpt bij het opzetten van een HIB

 Wachten tot alles rond is of toch al starten 

Het kost tijd om de zorgwereld, gemeentelijke wereld en financiële wereld op één lijn te krijgen. Dit ervaren ook de uitvoerende partijen die deelnemen aan Stevig Staan: ‘Dat maakt dat je als uitvoerende partij lang aan het wachten bent voordat je kan starten met de interventie. In ons geval dachten we meerdere keren dat de contracten bijna rond waren, terwijl dat toch niet het geval was. Daardoor stonden de uitvoerende partijen meermaals onnodig vroeg in de startblokken. Het risico hiervan is dat mensen energie verliezen en afhaken. 

De geleerde les hierbij is dat je organisaties pas echt in de startblokken zet als de datum van de contractondertekening bekend is. Een andere mogelijkheid is om alvast een subsidie te regelen voor het opstarten van de interventie, zodat je niet hoeft te wachten op de ondertekening van de contracten. Kortom, bekijk wat het meest passend is in jullie situatie en probeer vooral te voorkomen dat mensen afhaken doordat je hen te vroeg aanhaakt.’ 

 Leren van elkaar 

Bij de voorbereiding voor de uitvoering van de valpreventie-interventie merkten we dat we veel van elkaar kunnen leren. We hebben enkele praktische tips op een rijtje gezet:

  • Neem geleerde lessen uit andere programma’s mee als je je eigen programma gaat opstellen voor de preventie-interventie (zoek bijvoorbeeld bij kennisorganisaties).
  • Deel meer met elkaar. Bijvoorbeeld over waar je in je eigen gemeente tegenaan loopt. Op die manier versterk je elkaar en kan je wat makkelijker omgaan met cultuurverschillen.
  • Aangezien onze preventie-interventie in meerdere gemeenten plaatsvindt, hebben we een leergemeenschap ontwikkeld voor de lokale coördinatoren. Zij wisselen ervaringen, plannen van aanpak en andere bestanden met elkaar uit. 
  • Ook het werken met een buddysysteem kan handig zijn: Bij ons hebben de lokale coördinatoren in de gemeenten een buddysysteem met elkaar om laagdrempelig hulp te zoeken.

Voor dit perspectief spraken we met diverse lokale coördinatoren en uitvoerders uit de 7 aan Stevig Staan deelnemende gemeenten.