Naar hoofdinhoud Naar footer

Investeerders zoeken en opstellen contract

In deze bouwsteen staan de stappen beschreven om investeerders te vinden voor de preventieaanpak. Ook wordt beschreven hoe tot een gezamenlijk contract te komen.    

Stappen

 • De maatschappelijke en financiële businesscase moet klaar zijn als de investeerders serieuze interesse hebben. 
 • De intermediair start vroegtijdig met het zoeken van investeerders die affiniteit hebben met preventie, gezondheid en die het Nederlandse zorgsysteem kennen. 
 • De intermediair kan aan de investeerders en de uitbetalers uitleggen wat de parameters zijn, wat de risico’s zijn en kan herleiden waar de kosten liggen.
 • De deelnemende partners kunnen hun specifieke inhoudelijk expertise inbrengen bij vragen van de investeerders. Bijvoorbeeld informatie over de feiten en cijfers rondom de aanpak valpreventie door VeiligheidNL. 
 • Iedere partner (investeerders, uitvoerders, uitbetalers) geeft aan welke informatie voor hem/haar in het contract moet komen te staan. 
 • Maak met elkaar afspraken over de onderwerpen die in het contract staan. Zie hieronder.

Tips

 • Zoek investeerders die ook geïnteresseerd zijn in het maatschappelijk belang van de interventie, zodat er beperkte botsende belangen zijn tussen de investeerders en uitvoerder van valpreventie. 
 • Maak gebruik van warme contacten van deelnemende partijen die zouden kunnen investeren. 
 • Zorg voor een beperkt aantal investeerders. Hoe groter de groep, hoe ingewikkelder het wordt om overeenstemming te bereiken. 
 • Ga samen in gesprek bij het opstellen van de contracten zodat je snapt waarom het voor partij X belangrijk is dat iets in het contract staat. 
 • Gemeenten kunnen samenwerken in het opstellen en controleren van de contracten. Eén gemeente kan een juridische partij de check op de contracten laten doen voor alle gemeenten. 

Contract HIB valpreventie

Info die in een contract staat en waar je met elkaar afspraken over moet maken: 

 • Begripsomschrijving: zorg dat de begrippen door iedereen hetzelfde worden uitgelegd. Bijvoorbeeld uitleg over wat verstaan we onder ‘Besparing door Voorkomen Valongevallen’.
 • Omschrijving project: beschrijf wat het project inhoudt, denk hierbij aan welke aanpak valpreventie, hoeveel groepen per jaar, hoe selecteren van deelnemers aan valpreventie.
 • Governance van HIB Stevig Staan: wat doet de stichting, de stuurgroep, de kerngroep en wie zitten erin, wijze van besluitvorming etc. zie voor meer informatie volgende bouwsteen.
 • Begroting: samenvatting opnemen met verwijzing naar businesscase en uitgebreide begroting in een bijlage.
 • Monitoring & evaluatie: maak afspraken over de monitoring (voortgang en resultaten) van de interventie, bepaal de info die in de rapportage staat, welke bronnen je gebruikt en wie welke taken heeft rondom monitoring. Bouw de monitoring op met de Theory of change. Wat is het maatschappelijke probleem? Wat wil je bereiken? Wat ga je aanpakken en op welke manier? Zie ook deze publicatie:Veranderen-met-impact-voor-aantoonbaar-betere-zorg-Whitepaper-met-impactaanpak.pdf (iph.nl).
 • Uitkomst betalingen: afspraken welke uitkomstbetaler welk % betaalt, tot welk maximum, aan de hand van welke info en wanneer betalen. 
 • Aansprakelijkheid & verzekering: leg vast wie aansprakelijk is en hoe hier tegen te verzekeren.
 • Privacy en gebruik van gegevens: bepaal hoe om te gaan met privacy en gegevens.
 • Geheimhouding: maak afspraken hierover. Denk aan welke informatie wel gedeeld kan worden met organisatie buiten de HIB. 

Naast bovenstaande onderdelen staan er specifieke juridische afspraken die de partners met elkaar maken.