Naar hoofdinhoud Naar footer

Verkennen maatschappelijke businesscase

In deze bouwsteen staan de stappen beschreven die doorlopen kunnen worden om de maatschappelijke businesscase op te stellen.

Stappen

  • Bepaal wie en welke expertise je nodig hebt om de maatschappelijke en financiële businesscase op te stellen.
  • Maak inzichtelijk welke informatie van welke afdeling van jouw organisatie nodig is voor de businesscase. Houd er rekening mee dat het tijd kost om de info van de verschillende afdelingen te krijgen. 
  • Neem het fiscale vraagstuk mee in businesscase. Vergt uitzoeken wat wel/niet btw-plichtig is.
  • Consulteer zo nodig de NZA voor vraagstukken over financieringsopties, betaaltitels etc.
  • Als er meerdere gemeenten meedoen, bespreek dan wie de gemeenten representeert zodat niet alle gemeenten dezelfde werkzaamheden uit hoeven te voeren.
  • Zoek een partij die kan helpen bij het financiële construct van een HIB en als intermediair kan fungeren. Deze partij maakt samen met partners met relevante kennis de businesscase. Meer informatie over de intermediair Social Finance, zie hier.

Tips

  • Zorg dat degene die eindverantwoordelijk gaat zijn, de uitvoerende organisatie in ons geval de Zorggroep, altijd vanaf het begin betrokken is. Zorg dat uitvoerders, bijvoorbeeld de fysiotherapeuten vanaf het begin betrokken zijn en bespreek waarbij ze mee willen doen en -denken. 
  • Neem de kosten voor voorbereidingsfase mee in de businesscase of vraag subsidie aan om de voorbereidingsfase te bekostigen. Maak vooraf met elkaar afspraken hoe de voorfinanciering geregeld wordt. 

Meer weten