Naar hoofdinhoud Naar footer

Voorbereiden aanpak valpreventie

Gepubliceerd op: 18-03-2024

In deze bouwsteen staan de stappen voor het voorbereiden van de valpreventie- aanpak.

Stappen

  • Stel een regionaal coördinator (projectmanager) aan. De regionaal coördinator is de verbindingsschakel tussen de groep die zich met het financiële construct bezighoudt en de lokale coördinatoren die in de gemeenten de aanpak valpreventie gaan inrichten en uitvoeren. De regionaal coördinator heeft zowel kennis van het financiële construct als van de aanpak valpreventie.
  • Bespreek als regiocoördinator met de opdrachtgever en de intermediair wat jouw rol is. In principe is de regiocoördinator er voor het coördineren van het uitvoeren van de valpreventie-interventie en niet voor de uitvoering van de HIB. Communiceer aan iedereen wat de rol is.
  • Richt stakeholder-management in aangezien bij een HIB valpreventie veel verschillende belanghebbenden zijn die soms direct en veelal ook indirect betrokken zijn.
  • De rol van regionaal coördinator verandert door de tijd heen van in het begin enthousiasmeren naar meer praktisch en faciliteren.
  • Om een aanpak valpreventie in te richten kan de handreiking van VeiligheidNL worden gebruikt. Hierin staat per stap beschreven wat, wanneer en met wie op te pakken. Ketenaanpak Valpreventie |VeiligheidNL
  • Hier is meer informatie hoe de regionale aanpak en de lokale invulling is gedaan. Stevig Staan Noord-Limburg: regionale aanpak, lokale invulling |VeiligheidNL
  • De lokale coördinatoren in de gemeenten kunnen voor het tekenen van het HIB-contract een aantal voorbereidingen treffen. Laat hen echter pas echt starten, als afronding van de financiering in zicht komt.

Tips

  • Als regionaal coördinator helpt het als deze al bekend is in de regio. Hij/zij kent de gemeenten hierdoor goed en heeft al lijntjes met de juiste personen. Dat scheelt een hoop tijd en werk. 
  • Voor de lokale coördinatoren is het niet nodig om het financiële HIB-construct te begrijpen. Alhoewel de lokale coördinator er wel afhankelijk van is voordat zij/hij kan beginnen met het uitvoeren van de interventie. 
  • Het belang van lokale kleuren: zorg dat gemeenten de vrijheid hebben om zelf een plan van aanpak te maken dat past bij hun eigen gemeente.