Naar hoofdinhoud Naar footer

Tekenen van contract

In deze bouwsteen staan de stappen beschreven om te komen tot een getekend contract.

Stappen

  • Maak voor de eigen organisatie inzichtelijk hoe de interne besluitvorming loopt, wie erbij betrokken moet worden en welke vergaderdata er staan waar besluiten worden genomen. 
  • Zorg dat de inhoud en teksten van de contracten al in conceptversie goedgekeurd zijn door de juiste interne functionarissen en dat zij een positief advies geven aan de beslissers. 
  • Maak als regionaal coördinator een tijdslijn voor de besluitvorming. Plot de besluitvormingswijze en momenten van alle partijen zodat duidelijk is wanneer de definitieve versie klaar moeten zijn en wanneer alle partijen getekend hebben. 
  • Vier met zijn allen (lokaal en regionaal) het tekenen van de contracten.

Tips

  • Help elkaar met de interne besluitvorming. Soms helpt het bijvoorbeeld als de zorgverzekeraar mee gaat naar de gemeenten om uit te leggen wat hun perspectief is.
  • Maak afspraken met alle partners over de externe communicatie over het akkoord op het contract. 
  • Reflecteer en evalueer tijdens het opzetten van de HIB of een HIB nog steeds de meest passende vorm is voor deze preventie-interventie. Het kan helpen als een onafhankelijk iemand die niet betrokken is meekijkt met deze tussentijdse evaluatie op het financiële construct. Deze persoon kijkt zonder belangen naar het financiële construct.