Naar hoofdinhoud Naar footer

Antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. De WHO roept ieder land op om ABR te bestrijden. Nederland doet het gelukkig relatief goed. Maar om ervoor te zorgen dat antibioticaresistentie in ons land beperkt blijft, vraagt bestrijding ook hier aandacht. In januari 2016 startte de overheid een nationale campagne om het gebruik van antibiotica te verminderen. In navolging op deze publiekscampagne voeren wij, in opdracht van het ministerie van VWS, het project 'Aanpak ABR in verpleeghuizen' uit. Infectiepreventie en hygiënisch handelen staan hierin centraal.

YouTube video thumbnail
YouTube video thumbnail

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem. De WHO roept ieder land op om ABR te bestrijden. Nederland doet het gelukkig relatief goed. Maar om ervoor te zorgen dat antibioticaresistentie in ons land beperkt blijft, vraagt bestrijding ook hier aandacht. In januari 2016 startte de overheid een nationale campagne om het gebruik van antibiotica te verminderen. In navolging op deze publiekscampagne voeren wij, in opdracht van het ministerie van VWS, het project 'Aanpak ABR in verpleeghuizen' uit. Infectiepreventie en hygiënisch handelen staan hierin centraal.

Het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ liep van 2016 tot 2019 en werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uitgevoerd door ActiZ, RIVM, Verenso, VHIG, V&VN en Vilans.

Antibioticaresistentie: een groeiend probleem

Antibioticaresistente bacteriën zijn een groeiend probleem. Johan Vesseur, projectleider van 'Aanpak ABR in verpleeghuizen': ‘Deze heftige bacteriën kunnen vooral een bedreiging zijn voor kwetsbare mensen, maar ook gezonde mensen kunnen er heel ziek van worden. En de behandelingsmogelijkheden zijn zeer beperkt. Vooral in verpleeghuizen, met heel kwetsbare mensen bij elkaar, moeten we infecties zien te voorkomen. Daarom is het echt belangrijk er nu iets aan te doen’.

Project ‘Aanpak ABR in verpleeghuizen’

Zorgprofessionals, management en bestuurders van verpleeghuizen kunnen eigen kennis aanvullen met kennis en ondersteuning vanuit ActiZ, V&VN, Verenso, VHIG, Vilans, RIVM en regionale zorgnetwerken. Via het programma 'Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen' en de website www.resistentiepreventie.nl stellen partijen samen betrouwbare en getoetste kennis en ondersteuning beschikbaar aan verpleeghuizen. Deze partijen hebben heel veel inhoudsdeskundigheid en een belangrijke achterban, terwijl wij sterk zijn in implementeren van (gedrags)verandering in verpleeghuizen. Zo versterken we elkaar met als gezamenlijk doel: het voorkomen van antibioticaresistentie in verpleeghuizen en in Nederland.

De samenwerkende partijen ondersteunen verpleeghuizen met:

 • Het beter toepassen van kennis over hygiënisch werken en infectiepreventie
 • Samen met andere verpleeghuizen werken aan duurzaam veranderen van gedrag bij teams van verzorgenden, verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en alle andere zorgprofessionals
 • Een scholings- en trainingsaanbod
 • Meten of en waar resistente bacteriën aanwezig zijn via regionale zorgnetwerken en het RIVM
 • Samenwerken en informatie uitwisselen binnen de regionale zorgnetwerken
 • Het nemen van de juiste maatregelen als er sprake is van een uitbraak door infecties of aanwezigheid van BRMO bij bewoners en/of zorgverleners.

Meedoen

U weet natuurlijk dat hygiënisch werken van levensbelang is. Maar denkt u er ook vaak genoeg aan? Als het druk is en u staat alleen op de groep? Als sommige dingen geen gewoonte zijn in uw team? Zoek het uit, samen met uw team, in de hygiëne-challenge. In 4 korte opdrachten komen jullie erachter wat goed gaat en wat beter kan. 

Doet u mee? Al meer dan 850 teams gingen u voor!

Liever aan de slag met een specifieke tool? Ga dan naar www.resistentiepreventie.nl/tools en download één van de 19 tools.

Meer weten

 • Bekijk de website www.resistentiepreventie.nl
 • Lees verschillende blogs van bestuurders over antibioticaresistentie
  - Stannie Driessen (Vilans): ‘Hygiëne en huiselijkheid gaan prima samen’
  - Kees Wessels (De Argumentenfabriek): ‘Het is tijd om kleur te bekennen’
 • Laat je inspireren door 20 praktijkvoorbeelden uit het veld.

Deel deze pagina via: